Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Honderdduizenden mensen in Nederland zijn arbeidsongeschikt. Bijzonder vervelend als jou dat ook overkomt. Niet alleen omdat je dan waarschijnlijk minder kunt dan wanneer je gezond zou zijn. In de meeste gevallen betekent het ook een verlies van inkomsten.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt voor een (gedeeltelijke) compensatie van dat verlies van inkomen op het moment dat je niet meer (volledig) kunt werken. Die compensatie kan een groot bedrag in één keer zijn, of bijvoorbeeld een maandelijkse uitkering tot je een vooraf afgesproken leeftijd bereikt. Iedereen kan een AOV afsluiten. Vooral zelfstandig ondernemers sluiten zo'n verzekering af, omdat er voor die groep vanuit de overheid geen sociaal vangnet bestaat bij arbeidsongeschiktheid.

Wat is er verzekerd?
Een AOV verzekert je tegen het verlies van inkomen door een ongeval of ziekte. Dat kan ook een gedeeltelijke compensatie zijn. Via een AOV kun je ook verzekeren dat je als zelfstandige een uitkering onvangt voor inkomen dat je misloopt omdat je zwanger bent.

Houd er rekening mee dat een AOV vaak een eigen risicotermijn heeft. Dat houdt in dat je in de meeste gevallen niet direct een uitkering onvangt zodra je arbeidsongeschikt raakt, maar bijvoorbeeld pas na 14 dagen. Een langere termijn bepaal je eventueel zelf. Hoe langer de eigen risicotermijn, hoe groter de korting op de premie.

Kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering
De hoogte van de AOV premie hangt van meer zaken af. Behalve de eigen risicotermijn, is dat bijvoorbeeld welk deel van je inkomen je wilt verzekeren.  Ook je leeftijd, beroep en je huidige gezondheidstoestand neemt de verzekeraar mee in zijn premieberekening.

Is een AOV voor jou aan te raden ?
Een AOV is niet verplicht, hoewel daar voor zelfstandigen wel wetgeving voor in voorbereiding is. Of het is aan te raden er een af te sluiten, hangt af van je persoonlijke situatie. Ben je de enige binnen je gezin met een inkomen, of heeft je partner ook werk en kunnen jullie daarmee een eventuele terugval in inkomen goed opvangen? Misschien heb je een behoorlijk bedrag op je spaarrekening waarmee je het een flinke tijd zou kunnen redden? Is er korting mogelijk via je branchevereniging? Zo zijn er veel verschillende zaken die we in de overweging van een AOV kunnen meenemen. Een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is best kostbaar. We zetten dan ook graag samen alles zorgvuldig op een rijtje. Dan kun je een weloverwogen besluit nemen. 

Wat wil je weten?

Heb je een vraag over onze diensten omtrent de hypotheek, verzekeringen of de woning? Wij zijn je graag van dienst! 

Veelgestelde vragen

Wat betekent een BKR registratie?

Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, we lichten e.e.a. graag toe

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

Wat betekent kadaster?

Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.