Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt funtionele cookies. Door gebruik te maken van deze website geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Akkoord
Niet akkoord

Mijn hypotheek nu & straks

Wat als je aflossingsvrij leent?

Met een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek koos je ooit voor lage(re) maandlasten. Je betaalt immers alleen rente over het bedrag dat je hebt geleend voor de aankoop van je woning. Waarschijnlijk sloot je deze hypotheekvorm af vóór 1 januari 2013. Dan profiteer je maximaal van de renteaftrek.

Omdat je niets aflost heeft dit wel tot gevolg dat je lening aan het einde van de looptijd nog net zo hoog is als aan het begin. De vraag is nu hoe je deze op de einddatum gaat terugbetalen. Dat is wel wat je met de bank hebt afgesproken.

Het rapport 'Uw hypotheek nu & straks' geeft je inzicht in je financiële situatie nu en de gevolgen hiervan voor je aflossingsvrije hypotheek(deel) later. Daarmee heb je een prima uitgangspunt voor een waardvol adviesgesprek. Klik hierboven op Direct berekenen en lees onze overwegingen en tips hieronder:

1. Rentepercentage
Bij een aflossingsvrije hypotheek wordt er niet verplicht tussentijds afgelost aan de geldverstrekker. Dat vormt een extra risico voor de bank. Daarom is de rente voor aflossingsvrije hypotheken vaak enkele tienden van procenten hoger dan voor lineaire of annuïtaire hypotheken. Los je wel af, dan ga je mogelijk over het resterende deel minder rente betalen. Informeer daar eens naar.

2. Verlengen hypotheek op einddatum toegestaan?
Aan het einde van de looptijd van de hypotheek dien je de hypotheek (in principe) af te lossen. Dat geldt ook voor een aflossingsvrij leningdeel.

De geldverstrekker kan je toestaan dat je de lening aan het einde van de looptijd voortzet. Dit is echter een gunst, geen recht. Óf je de lening voort kunt zetten hangt af van je (pensioen)inkomen op het einde van de looptijd van je lening, van de restant-schuld en van de hypotheekregels die dan gelden. Je  hypotheekadviseur kan je hier inzicht in geven.

3. Wanneer ga je met pensioen?
Ga je binnen 10 jaar met pensioen? Dan moet je geldverstrekker bij het beoordelen van een nieuwe hypotheek, aanpassing of verlening nu al rekening houden met wat je daarna verdient. Je inkomen bij pensionering is meestal lager dan je huidige inkomen. Dat zorgt dus voor een lagere maximale lening. Zoek dus uit of dat voldoende is om in je huis te kunnen blijven wonen.

Ligt je pensioen meer dan 10 jaar in de toekomst? Dan kijkt de bank nog naar je huidige inkomen. Bespreek daarom nú of een aanpassing verstandig is.

4. Waarde van de woning
Wil je je hypotheek op de einddatum verlengen, dan kijkt de geldverstrekker ook naar de waarde van je woning. Is deze lager de resterende schuld (of daar in de buurt) dan zal de bank eisen dat je deze (gedeeltelijk) aflost. Hoe lager je hypotheekschuld ten opzichte van de waarde van je woning, des te lager de risicoklasse. Je gaat dan ook een (relatief) lagere rente gaan betalen. 

5. Ander vermogen
Wellicht beschik je over spaargeld of ander 'vermogen', bijvoorbeeld via beleggingen of een spaar- of beleggingspolis. Misschien heb (of zul) je een erfenis ontvangen. Vanzelfsprekend kun je dit eigen geld gebruiken om je hypotheekschuld nu (of in de toekomst) te verlagen.

6. Hypotheekrenteaftrek
De aftrek van hypotheekrente bij de inkomstenbelasting is beperkt tot maximaal 30 jaar. Mits je aan alle fiscale voorwaarden voldoet uiteraard; zo niet, dan is deze periode korter. Verder voert de overheid een wetgevend beleid waarbij de hypotheekrenteaftrek steeds verder wordt beperkt. Een lagere of helemaal geen aftrek meer leidt tot hogere netto maandlasten. En een lager besteedbaar inkomen. Ook hiermee houdt de bank rekening bij het berekenen van het bedrag dat je via een nieuwe of aangepaste hypotheek kunt lenen.

Rapport 'Uw hypotheek, nu & straks'
Vul in de onderstaande rekentool je gegevens in en ontdek direct waar je 'safe' zit en welke risico's / aandachtpunten er zijn rond je aflossingsvrije hypotheek. We vatten die samen in het rapport 'Uw hypotheek nu en straks’ dat je direct kunt downloaden. Indien van toepassing beoordelen we je situatie zowel per einde van de lopende rentevaste periode, nadat je recht op hypotheekaftrek vervalt én vanaf je pensioenleeftijd.

Neem gerust contact op. We leggen je je betaalbaarheidsrisico’s (nu en in de toekomst) graag nader uit en kijken dan samen naar een passende oplossing.

Wat nu?

Geven de uitkomsten een goed beeld en kunnen wij ergens bij helpen?

1. Neem direct contact met ons op
2. Samen kijken we naar jouw situatie
3. We kijken of er mogelijkheden zijn je situatie te verbeteren. Denk daarbij aan  extra aflossen of het (gedeeltelijk) omzetten van je hypotheek.

Let op:

  • In het rapport lees je de mogelijkheden om (indien nodig) tijdig actie te ondernemen. 
  • De uitkomsten in dit rapport, zoals het hypotheekcijfer en de beoordeling van jouw hypotheeksituatie op verschillende momenten, zijn gebaseerd op de door jou ingevulde gegevens: o.a. je inkomen, vermogen en woningwaarde. Deze data zijn gekoppeld aan de huidige leennormen voor hypotheken, waaronder de 'toetsrente'. Deze rekent met een hypotheekrente van 5% per einde rentevaste periode, pensionering, einde hypotheekrenteaftek en einde looptijd. Wij hebben op de door jou ingevoerde gegevens geen controle uitgevoerd.

Meer zekerheid over betaalbaarheid en aflossing

Een andere hypotheekvorm, een extra aflossing of rentemiddeling. Er zijn veel manieren om de betaalbaarheid van jouw hypotheek te verbeteren en de aflossing veilig te stellen. Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag! 

Veelgestelde vragen

Wat betekent een BKR registratie?

Een BKR registratie kan gevolgen hebben voor de financieringsaanvraag. Je staat bij BKR geregistreerd als er een contract is gesloten met een financiele verplichting dit is doorgaans slechts bij een kredietverstrekker. Sinds enige tijd is ook de mobiel aanbieder waarbij er een contract op afbetaling met een doorlopende verplichting van meer dan € 250,- van toepassing is ook verplicht om hier een registratie bij het BKR van te maken. Dit is ter bescherming van u en ter bescherming voor een mogelijke andere kredietaanbieder om over creditering tegen te gaan. Een registratie hoeft niet negatief te zijn, echter indien er niet aan de verplichtingen word voldaan dan is de kredietaanbieder verplicht de op de registratie een achterstandscodering te melden.

De achterstandscodering kan zeker gevolgen hebben. Laat je hierover goed informeren, we lichten e.e.a. graag toe

Kan ik een hypotheek krijgen zonder vast contract?

Indien de werkgever op de werkgeversverklaring een intentie uitspreekt waarbij het dienstverband voor bepaalde tijd na verlenging wordt voorgezet voor onbepaalde tijd is dat doorgaans voldoende voor de reguliere geldverstrekker. Ook in geval een arbeidsovereenkomst niet wordt voortgezet voor onbepaalde tijd bestaat er een mogelijkheid om het gemiddeld inkomen uit de laatste 3 jaar te herleiden, dit noemt met flexinkomen. Tegenwoordig zijn er in overleg met diverse uitzendorganisatie mogelijkheden om een toetsinkomen vast te leggen. We bespreken de mogelijkheden graag..

Wat betekent kadaster?

Nadat de hypotheek tot stand is gekomen schrijft de notaris het hypotheekrecht op de woning in bij het Kadaster. Ook wel ‘het hypotheekregister’ genoemd. Dit tot zekerheid voor de geldverstrekker.